Hlavní obsah

redemption [rɪˈdempʃən]

Podstatné jméno

  1. náb.vykoupení, spása od hříchu
  2. ekon.splacení závazku, umoření (dluhu), vykoupení ze zastavárny ap.ekon. redemption by instalmentsumoření (dluhu) splátkamiekon. redemption datetermín splatnosti dluhuekon. redemption valueodkupní hodnota cenného papíru