Hlavní obsah

atonement [əˈtəʊnmənt]

Podstatné jméno

  1. form.pokání, odčinění
  2. the Atonement náb.vykoupení smrtí Ježíše
  3. náb. Day of AtonementDen smíření, Jom Kipur židovský svátek