Hlavní obsah

přidaný

Přídavné jméno

  • addedekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

Vyskytuje se v

daň: value added tax, zkr. VATdaň z přidané hodnoty

dostat: get a rise/AmE raisedostat přidáno na platu

krok: quicken one's pacepřidat do kroku

přidat: have secondspřidat si další porci ap.

přidat se: We were joined by one ...Přidal se k nám jeden ...

redouble: redouble one's effortszvýšit úsilí, přidat v práci ap.

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

throttle: open the throttlepřidat plyn

value: value addedpřidaná hodnota

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

us: Will you join us?Přidáš se k nám?

přidaný: Value Added Tax, zkr. VATekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistuje