Hlavní obsah

rámcový

Vyskytuje se v

principle: rámcová dohoda o základních bodech smlouvyagreement in principle

rámcový: rámcová smlouvageneral contract