Hlavní obsah

earn [ɜːn]

Vyskytuje se v

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

pre-tax: zisk/příjem před zdaněnímpre-tax profit/earning

reputation: získat si pověst jakouearn a reputation of sth

save: zaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdyBrE, ekon. save-as-you-earn

much: Vydělává třikrát tolik co ty.He earns three times as much as you do.

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

příjem: pracovní příjemearned income

živobytí: vydělávat si na živobytí čímmake/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sth

obživa: získávat obživu jakearn one's living (by) doing sth

vydělávat: vydělávat (si) na živobytíearn one's living

ostruha: vysloužit si ostruhy vyznamenat se, osvědčit sewin one's spurs, earn one's stripes

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

earn: vydělávat si na živobytíto earn one's living