Hlavní obsah

assignment [əˈsaɪnmənt]

Vyskytuje se v

deed: darovací/převodní/postupní listinadeed of gift/transfer/assignment

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

assignment: pracovní/školní úkolwork/school assignment