Hlavní obsah

zadání

Vyskytuje se v

zadat: nezadat sinezaostat s čím can compare to, be* just as good as sth

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

zadání: Přečtěte si pečlivě zadání.Read the instructions carefully.