Hlavní obsah

uložení

Vyskytuje se v

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

uložit se: uložit se k spánkulie down to sleep, jít spát go to bed

hrob: být uložen do hrobu kohobe committed to the grave

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

fine: inflict a fine on sbuložit komu pokutu

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

impose: impose a fineuložit pokutu

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

punishable: punishable by imprisonmentza který lze uložit trest odnětí svobody

rest: rest osfuvelebit se, usadit se, uložit se k odpočinku ap.