Hlavní obsah

receive [rɪˈsiːv]

Vyskytuje se v

applause: get a round of applause, receive applausesklidit potlesk

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

coverage: It received extensive media coverage.Média tomu věnovala velkou pozornost.

letter: receive a letterdostat dopis

dávka: pobírat dávkyreceive benefits

důchod: pobírat důchodreceive/draw a pension

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance

prémie: dostat prémiireceive bonus

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

přijít: Přišel mi dopis.I (have) received a letter.

utržit: Zemřel na zranění utržená v boji.He died of wounds received in action.

vyfasovat: vyfasovat doživotíreceive a life sentence