Hlavní obsah

accept [əkˈsept]

Vyskytuje se v

ultimatum: podvolit se ultimátuaccept an ultimatum

accepted: obecně uznávaná definicegenerally accepted definition

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

accept: přijmout čí pozváníaccept sb's invitation