Hlavní obsah

dovolený

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenoutake a BrE holiday/AmE vacation

dovolená: o dovolenéduring the/one's holidays

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

držení: nedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

zákrok: sport. nedovolený zákrokfoul

zotavená: dovolená na zotavenouholiday, convalescent leave

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

letět: Letíme na dovolenouWe're flying on holiday.

na: Je na dovolené.He's on holiday.

pohlednice: pohlednice z dovolenéholiday postcard

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

allow: (ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co(not) be allowed to do sth

bold: odvážit se, dovolit si učinit ap.make bold

destination: místo pobytu (na dovolené), destinaceholiday destination

entitlement: zákonná dovolenáholiday entitlement

golfing: golfová dovolená trávená hraním golfugolfing holiday

maternity: mateřská (dovolená)maternity leave

overload: dovolené přetíženípermissible overload

parental: rodičovská dovolená, rodičovské volnoparental leave

permission: (po)žádat o dovoleníask (for) permission

skiing: dovolená na lyžíchskiing holiday

weather: když počasí dovolí, za příznivého počasíweather permitting

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

dream: dovolená snů, vysněná dovolenádream holiday

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

holiday: jet na dovolenougo on holiday

introduce: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

unlawful: nedovolený vztahunlawful relationship

vacation: jet na dovolenou kamgo on vacation to sth

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?