Hlavní obsah

perfectly [ˈpɜːfɪktlɪ]

Vyskytuje se v

interval: hud. perfect intervalčistý interval

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.