Hlavní obsah

correctly [kəˈrektlɪ]

Vyskytuje se v

politically: politically (in)correctpoliticky (ne)korektní

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

správně: správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!Správně!

správný: the right/correct answersprávná odpověď

correct: be correctmít pravdu