Hlavní obsah

correctly [kəˈrektlɪ]

Vyskytuje se v

correct: be correctmít pravdu

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

correct: politically correctpoliticky korektní

politically: politically (in)correctpoliticky (ne)korektní

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

správně: Správně!správná odpověď Correct!, Right!, přesně tak Absolutely!

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

správný: správná odpověďthe right/correct answer