Hlavní obsah

question [ˈkwestʃən]

Podstatné jméno

  1. otázka, dotazask questionsptát se, dotazovat seanswer a questionodpovědět na otázkuyes/no questionotázka zjišťovacíWH questionotázka doplňovací
  2. about sth pochybnost(i) o čemcall sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehobe in questionbýt zpochybňovánbeyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnostquestion of factvěcná stránka

Vyskytuje se v

question: sb/sth in questiondotyčný, zmíněný, příslušný kdo/co o kterého se jedná

tag: question tagtázací dovětek

Wh-question: Wh-questionsdoplňovací otázky

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

mark: question markotazník

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.