Hlavní obsah

question [ˈkwestʃən]

Podstatné jméno

  1. otázka, dotazanswer a questionodpovědět na otázkuask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)ask questionsptát se, dotazovat seyes/no questionotázka zjišťovacíWH questionotázka doplňovací
  2. about sth pochybnost(i) o čemThe results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehobe in questionbýt zpochybňovánbeyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnostquestion of factvěcná stránka

Vyskytuje se v

tag: question tagtázací dovětek

Wh-question: Wh-questionsdoplňovací otázky

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

mark: question markotazník

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil.