Hlavní obsah

offence, AmE! offense [əˈfens]

Vyskytuje se v

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

motoring: práv. motoring offencedopravní přestupek

outstanding: práv. outstanding offencesdalší zločiny za něž může být ještě daná osoba stíhána

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

summary: práv. summary offenceméně závažný přečin souzený bez poroty

traffic: traffic offencedopravní přestupek

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

dopravní: traffic offence, řidiče driving offencepráv. dopravní přestupek

lehký: minor offencelehčí provinění

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin

urážka: no offencebez urážky nic osobního

zlé: no offencenic ve zlém

urazit se: She is quick to take offence.Hned se urazí.

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče