Hlavní obsah

work out

Sloveso

  1. sth přijít na co, vymyslet, objevit, najít co řešení ap., vyřešit, zjistitHe worked out the cause.Přišel na příčinu.We'll work it out.To nějak vyřešíme., Něco vymyslíme., Na něco přijdeme.
  2. sth vypočítat, spočítat co matematické úlohy ap.
  3. at sth vyjít na kolik
  4. work out (well) vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobře
  5. work itself out vytříbit se, vyřešit se situace k lepšímu
  6. odpracovat si (zbytek) čeho smluvenou dobu
  7. cvičit, posilovat
  8. work sb out pochopit koho

Vyskytuje se v

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.