Hlavní obsah

honest [ˈɒnɪst]

Přídavné jméno

  1. čestný, poctivý
  2. upřímný, otevřený i v nepříjemných věcechbe honest with sbbýt upřímný ke komu, nelhat komube honest about sthříct pravdu o čem, být otevřený v čem

Vyskytuje se v

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

to: to be honest ...abych řekl pravdu ...

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

upřímně: to be honest, frankly speaking, in all honestyupřímně řečeno

pravda: To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...Abych pravdu řekl ...

upřímný: to be frank/honestabych byl upřímný

honest: be honest with sbbýt upřímný ke komu, nelhat komu