Hlavní obsah

upřímně

Příslovce

Vyskytuje se v

soustrast: Upřímnou soustrast.My condolences.

upřímný: abych byl upřímnýto be frank/honest

be: Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...to be honest ...

hollow: nucený/ironický/neupřímný smích nikoli pobavený či srdečnýhollow laugh

honest: být upřímný ke komu, nelhat komube honest with sb

open: být ke komu upřímnýbe open with sb

pity: upřímně litovat kohobe full of pity for sb

sincerity: zcela upřímněwith/in all sincerity

speak: říci svůj názor, mluvit upřímněspeak one's mind

sympathy: vyjádřit komu (upřímnou) soustrastoffer one's sympathy to sb

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

frankly: Upřímně řečeno, ...Frankly speaking, ...

straight: Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.I'll be straight with you.

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty