Hlavní obsah

upřímný

Přídavné jméno

  1. (otevřeně jednající) ke komu, v čem frank with sb, about sth(nic nepředstírající ap.) sincere, honest, candid(otevřený) open(-hearted)abych byl upřímnýto be frank/honest
  2. (myšlený, konaný bez přetvářky) sincere, genuine(od srdce) heartfeltUpřímnou soustrast.My condolences.upřímná lítostsincere regret

Vyskytuje se v

soustrast: My condolences.Upřímnou soustrast.

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

honest: be honest with sbbýt upřímný ke komu, nelhat komu

open: be open with sbbýt ke komu upřímný

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

upřímný: to be frank/honestabych byl upřímný