Hlavní obsah

falešně

Vyskytuje se v

falešný: falešné penízecounterfeit money

falešný: falešný chrupfalse teeth, denture

falešný: falešný poplachfalse alarm, kachna hoax

peníze: špinavé/falešné penízedirty/counterfeit money

stopa: falešná stopafalse trail

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

bogus: bogus namefalešné jméno

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

false: under a false namepod falešným jménem

false: false passportfalešný pas

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

phantom: med. phantom pregnancyfalešné těhotenství, pseudogravidita

tooth: false teethfalešný chrup, zubní protéza

off-key: Am I off-key?Zpívám/Mám to falešně?