Hlavní obsah

split [splɪt]

Vyskytuje se v

split: rozštěp, provaz, šňůra, sed roznožný tělocvičná pozicesplit(s)

split second: okamžitý, bleskový, velice rychle prováděnýsplit-second

split up: způsobit rozchod čí neshody páru ap.split sb up

side: moci se potrhat smíchysplit one's sides laughing

popukání: k popukání legračníside-splitting, hilarious

rozbít: fyz. rozbít atomsplit the atom

rozpolcený: rozpolcená osobnostsplit personality

roztřepený: roztřepené konečky (vlasů)split ends

štěpení: ekon. štěpení akciístock split

rozdělit se: Rozdělili se (o to).They split it among themselves.

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

třeštit: Třeští mi hlava.I have a splitting headache.

zlomek: zlomek sekundyfraction of a second, split second

střep: mít hlavu jako střephave a splitting headache