Hlavní obsah

splitting [ˈsplɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

split: split(s)rozštěp, provaz, šňůra, sed roznožný tělocvičná pozice

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

split up: split sb upzpůsobit rozchod čí neshody páru ap.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

rozbít: split the atomfyz. rozbít atom

rozpolcený: split personalityrozpolcená osobnost

roztřepený: split endsroztřepené konečky (vlasů)

štěpení: stock splitekon. štěpení akcií

rozdělit se: They split it among themselves.Rozdělili se (o to).

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

třeštit: I have a splitting headache.Třeští mi hlava.

zlomek: fraction of a second, split secondzlomek sekundy

střep: have a splitting headachemít hlavu jako střep