Hlavní obsah

belie [bɪˈlaɪ]

Slovesopt&pp -lied, ger -lying

  1. sth neodpovídat čemu, zakrývat, neprozrazovat, nevyjevovat co skutečnostHer young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.
  2. sth být v rozporu s čím, protiřečit, odporovat čemu

Vyskytuje se v

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.