Hlavní obsah

belie [bɪˈlaɪ]

Slovesopt&pp -lied, ger -lying

  1. sth neodpovídat čemu, zakrývat, neprozrazovat, nevyjevovat co skutečnostHer young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.
  2. sth být v rozporu s čím, protiřečit, odporovat čemu