Hlavní obsah

obrácený

Přídavné jméno

  1. (pořadí ap.) reverse(d)(převržený) upturned(opačný) converse(inverzní) inversev obráceném pořadíin reverse(d) orderobrácený naruby(turned) inside out
  2. (směřující) kam facing, looking swhokna obrácená k jihuwindows facing south

Vyskytuje se v

obrátit: obrátit co naruby košili ap.turn sth inside out

pořádek: v obráceném pořádkuin reverse order

pořadí: v obráceném pořadíin reverse order

rub: obrátit co na rubyturn sth inside out

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside down

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádaturn one's back on sb

around: otočit (se), obrátit (se)turn around

cold shoulder: chovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

toss: obrátit palačinku vyhozením do vzduchutoss a pancake

upside down: obrátit co vzhůru nohamaturn sth upside down

attention: obrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coturn sb's attention to sth

obrácený: v obráceném pořadíin reverse(d) order