Hlavní obsah

stare [steə]

Vyskytuje se v

stare down: donutit uhnout pohledem koho svým pohledemstare sb down

stare out: donutit uhnout pohledem koho pohledemstare sb out

amazement: užasle zírat na koho/costare at sb/sth in amazement

poulit: poulit oči na koho vyjeveně hledětstare, gape, goggle, hovor. gawk at sb

zírat: zírat na koho/co v úžasustare at sb/sth in amazement

stare: být nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.be staring sb in the face