Hlavní obsah

lose [luːz]

Slovesopt&pp lost

 1. to sb prohrát s kým
 2. ztratit klíče ap.I've lost my passport.Ztratil jsem pas.
 3. lose osf ztratit se, z(a)bloudit
 4. sth přijít o, ztratit co pozici, práci, domov ap.lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se
 5. lose (out) prodělat
 6. sb setřást koho, zmizet, ztratit se komu záměrně
 7. nezachytit, nepochytit něčí slova ap.lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co
 8. lose heat chladnout, vychládat
 9. lose weight (z)hubnout, shodit nadváhu
 10. lose (a patient) nezachránit (pacienta) o lékaři
 11. be lost být ztracen o věci
 12. (pro)marnit časNo time to lose.Není času nazbyt.
 13. lose time zpožďovat se o hodinách

Vyskytuje se v

heart: lose heartklesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán

lose: lose osfztratit se, z(a)bloudit

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

marble: lose one's marbleszbláznit se, pomátnout se, bláznit

mind: be losing one's mindpřicházet o rozum, bláznit

sight: lose sight of sthpustit ze zřetele co

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

touch: lose touch with sb/sthztratit kontakt s kým/čím

translation: be lost in translationztratit se při překladu vtipnost ap.

word: be lost for wordsnemít slov překvapením ap.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

get: get lostztratit se v lese ap.

habit: lose the habit of sthodvyknout (si) čemu hl. kladnému

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

losing: losing battle(předem) prohraná bitva

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

poise: lose one's poisepřestat se ovládat

property: lost property (office)ztráty a nálezy

streak: losing/unlucky streakřada neúspěchů, smolná série

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

way: lose one's wayzabloudit

weight: lose weight(z)hubnout

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

seem: I seem to be lost.Zdá se, že jsem zabloudil.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho