Hlavní obsah

vědomý

Přídavné jméno

  1. (záměrný) deliberate, intentional, knowing(z vlastní vůle) wil(l)ful
  2. (uvědomující si) čeho aware, conscious of sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, (vážnosti problému ap.) appreciate sthnebýt si vědom čehobe unaware/unconscious/ignorant of sth

Vyskytuje se v

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho

pozbýt: faint, lose consciousness, krátce black outpozbýt vědomí

při: be consciousbýt při vědomí

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí

ztráta: loss of consciousnessztráta vědomí

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

vědomý: be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.