Hlavní obsah

vědomě

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

při: být při vědomíbe conscious

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

attention: k rukám koho dopis ap., na vědomí komufor the attention of

calculated: vědomě riskovat, risknout totake a calculated risk

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

loss: ztráta vědomíloss of consciousness

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

unconscious: nebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si cobe unconscious of sth

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.