Hlavní obsah

vědomě

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

při: být při vědomíbe conscious

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

vědomí: nabýt vědomíregain consciousness, come to

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vědomí: lidské vědomíhuman mind

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

vědomí: bez mého vědomíwithout my knowledge/knowing it