Hlavní obsah

aware [əˈweə]

Vyskytuje se v

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.