Hlavní obsah

ignorant [ˈɪgnərənt]

Přídavné jméno

  1. of/about sth nevzdělaný v čem, neznalý, nevědomý čehobe ignorant of sthneznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čím
  2. hovor.ignorantský člověk

Vyskytuje se v

ignorant: neznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čímbe ignorant of sth