Hlavní obsah

greatly [ˈgreɪtlɪ]

Vyskytuje se v

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a great dealvýrazně, hodně, značně jaký

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

demand: be in (great) demandbýt (velmi) žádaný umělec ap., jít (dobře) na odbyt zboží ap.

great: the greatsof sth publ. velikáni, významné osoby, veličiny čeho oboru ap.

great: the greatshity, šlágry hudební

shake: no great shakesžádný zázrak, nic slavného ve svém oboru ap.

adjutant: greater adjutantmarabu indický

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

charter: hist. the Great CharterMagna Charta

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

dog: astron. the Great DogVelký pes

exaggerated: greatly exaggeratedsilně přehnaný

exercise: exercise (great) caredbát (velké) opatrnosti

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

great: great hallvelký sál, hlavní sál/aula

great: great dealspousty, (velmi) hodně čeho

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

great: great grandfather/grandmotherpradědeček/prababička

great: great grandparentspraprarodiče

great: the greats of popnejúspěšnější popové nahrávky

great: astron. Great BearVelká medvědice

greater: the Greater AntillesVelké Antily

greater: Greater LondonVelký Londýn administrativní celek

grebe: great crested grebepotápka roháč

haste: be in great hastevelmi spěchat, mít velmi naspěch

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

keeper: Keeper of the Great SealLord kancléř

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

length: at great lengthrozvláčně popisovat ap.

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

mass: the great mass(velká) většina

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

sallow: great sallowvrba jíva

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

tit: great titsýkora koňadra

toe: big/great toepalec nohy

utility: of great utilityvelmi užitečný

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

all: all great nationsvšechny velké národy

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

give: He gave a great yawn.Široce zívnul.

great: I'm not a great one for parties.Na večírky mě moc neužije.

great: have a great timemít se báječně, skvěle se bavit

great: He is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

of: of great importancevelmi důležitý

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

surprise: To my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.

way: A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

healer: Time is a great healer.Čas všechno zahojí.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

koňadra: sýkora koňadragreat tit

Londýn: Velký Londýn územněsprávní jednotkaGreater London

míra: velkou měroulargely, greatly, to a large extent

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

národ: stěhování národů(great) migration of peoples, historické období The Migration Period

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

Petr: Petr VelikýPeter the Great

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

rozvláčně: rozvláčně popisovat codescribe at great length sth

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

veličina: veličinyvelikáni the greats, vlivné osobnosti notables

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

život: velké ztráty na životechheavy casualties, great loss of life

žralok: žralok bílý/lidožravý(great) white shark

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

mít se: Měli jsme se báječně.We had a great time.

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

paráda: To je paráda! superThat's great/awesome/cool!, It's a dream!

počet: v ohromném počtuin great numbers

senzační: senzační nápadgreat idea

skvěle: Skvěle!Great!, Splendid!

skvěle: Měli jsme se skvěle.We had a great time.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

tedy: To je tedy výborné.That's really great.

valný: valná většinagreat/overwhelming/large majority