Hlavní obsah

wrongly [ˈrɒŋlɪ]

Vyskytuje se v

wrong: be wrongabout sth mýlit se, nemít pravdu v čem

private: práv. private wrongsoukromoprávní delikt

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hrobě

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

delikt: private wrongsoukromoprávní delikt

chyba: splést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a faultudělat chybu

křivda: do sb wrong, wrong sbdopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdu

nenapravitelný: irreparable damage/wrongnenapravitelná škoda/křivda

noha: upside down, the wrong way upvzhůru nohama obráceně

omyl: be mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wetbýt na omylu ohledně koho/čeho

pravda: be right/wrong about sthmít/nemít pravdu v čem

splést: get it wrongsplést to

udělat: make a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nodudělat chybu

vyjít: fail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall throughnevyjít nezdařit se

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

blbě: You've got it wrong.Máš to blbě.

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

hádat: guess right/wronghádat správně/špatně

chybět: Is anything wrong with it?Chybí tomu něco?

mýlit se: I am afraid you are wrong.Obávám se, že se mýlíte.

načasovat: mistime sth, got the timing wrongšpatně (si) co načasovat čin ap.

napravit: right the wrongsnapravit křivdy

nepořádek: Is anything wrong?Je něco v nepořádku?

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

plést se: I may be wrong.Možná se pletu.

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

stát se: What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?Co se ti stalo?

špatně: give the wrong answer, answer incorrectlyodpovědět špatně

špatný: wrong answeršpatná odpověď

uhádnout, uhodnout: He guessed wrong.Neuhodl to.

vyvodit: draw wrong conclusionsvyvodit mylné závěry

zmýlit se: I must have been mistaken/wrong.Musel jsem se zmýlit.

hrob: bark up the wrong treeplakat na špatném hrobě

klapat: Something's wrong here.hovor. Něco tu neklape.

šplouchat, šplíchat: He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.Šplouchá mu na maják.

vedle: be completely wrong, AmE hovor. be all wetpřen. být úplně vedle mýlit se

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho