Hlavní obsah

timing [ˈtaɪmɪŋ]

Vyskytuje se v

beat: beat timepoklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigent

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

bide: bide one's timečekat na příležitost/svůj čas, vyčkávat

big time: big-timevelkého formátu, špičkový, prvotřídní v daném oboru

big time: the big timevrchol, špička v oboru ap.

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

clock: time clockpíchačky

first: (for) the first timepoprvé, prvně

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

fullness: in the fullness of timečasem, za nějakou dobu

full-time: full timekonec zápasu

full-time: full-time jobpráce na plný úvazek

gain: be gaining (time)předcházet se, předbíhat se hodiny ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

high: it is high timeje nejvyšší čas, je načase

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

lose: lose timezpožďovat se o hodinách

nick: in the nick of timena poslední chvíli, za pět minut dvanáct

once: once upon a timebylo nebylo, za dávných časů, kdysi dávno začátek pohádky

opening time: opening timesotevírací doba

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

slot: (time) slottermín, okno, (vyhrazený) čas časové rozmezí v rozvrhu ap.

space: space of timečasový úsek, doba

stretch: stretch (of time)období, (jistá) doba časový úsek

summer time: Summer timeletní čas změna času

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

thousandth: for the thousandth time(snad) po tisící zdůraznění četnosti

time: the timessoučasnost, moderní trendy

time: one's timečí doba života, život

time: times-krát opakovaně, násobně

time: (it is) about timeuž je na čase, to je dost

time: ahead of times předstihem, dopředu, předem udělat ap.

time: be ahead of one's timepředběhnout (svou) dobu

time: all the timeneustále, pořád

time: at a timenaráz, najednou, současně

time: at any timekdykoli, každou chvíli, co nevidět

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

time: at one timejednu dobu, svého času, kdysi v minulosti

time: at the same timesoučasně, zároveň

time: at the same timeale zároveň, současně však

time: at timesněkdy, čas od času, chvílemi

time: be doing timebýt v base, bručet, sedět

time: for all timenavždy(cky), navěky

time: for the time being(pro)zatím

time: from time to timesem tam, čas od času, z času na čas

time: half the timeco chvíli, často, kolikrát

time: have no time for sb/sthnemít rád koho/co

time: it is high timeje nejvyšší čas

time: in timevčas, zavčasu nikoli pozdě

time: in time, given timejednou, časem někdy v budoucnu

time: in timedo/v rytmu

time: in good timezavčasu, dostatečně brzy před začátkem

time: in good timeaž na to uzraje doba, až přijde ten správný čas

time: in one's own timesvým vlastním tempem

time: be marking timevyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného

time: of all timevšech dob, vůbec co kdy existoval

time: on timevčas nikoli pozdě

time: take timetrvat (dlouho)

time: take one's timedát/dávat si na čas, nespěchat

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

time: time after timeopakovaně, zas a znovu, několikrát po sobě

time: have the time of one's lifemít se báječně, skvěle si užívat

time: waste no timeneztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

all-time: all-time recordabsolutní rekord

all-time: all-time highabsolutní maximum nejvyšší kdy zaznamenaná hodnota

all-time: hit all-time high/lowdosáhnout historického maxima/minima index ap.

ancient: in ancient timesve starověku, v dávnověku

awkward: at an awkward timenevhod přijít, učiněný ap.

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

between: between timesobčas, sem tam, mezitím

bomb: time bombčasovaná bomba

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

call: call time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.

come: for some time to comeještě nějakou dobu

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

exposure: exposure timedoba osvitu

finishing: finishing timekonec pracovní doby

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

for: for this time/oncepro tentokrát

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

half-time: half-time scoreskóre v poločase

half-time: half-time jobpráce na půl úvazku

home: home timečas jít domů