Hlavní obsah

timing [ˈtaɪmɪŋ]

Vyskytuje se v

beat: beat timepoklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigent

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

bide: bide one's timečekat na příležitost/svůj čas, vyčkávat

big time: big-timevelkého formátu, špičkový, prvotřídní v oboru

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

clock: time clockpíchačky

first: (for) the first timepoprvé, prvně

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

fullness: in the fullness of timečasem, za nějakou dobu

full-time: full timekonec zápasu

gain: be gaining (time)předcházet se, předbíhat se hodiny ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

high: it is high timeje nejvyšší čas, je načase

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

lose: lose timezpožďovat se o hodinách

nick: in the nick of timena poslední chvíli, za pět minut dvanáct

once: once upon a timebylo nebylo, za dávných časů, kdysi dávno začátek pohádky

opening time: opening timesotevírací doba

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

slot: (time) slottermín, okno, (vyhrazený) čas časové rozmezí v rozvrhu ap.

space: space of timečasový úsek, doba

summer time: Summer timeletní čas změna času

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

thousandth: for the thousandth time(snad) po tisící zdůraznění četnosti

time: the timessoučasnost, moderní trendy

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

all-time: all time record/highabsolutní rekord

ancient: in ancient timesve starověku, v dávnověku

awkward: at an awkward timenevhod přijít, učiněný ap.

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

bomb: time bombčasovaná bomba

come: for some time to comeještě nějakou dobu

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

exposure: exposure timedoba osvitu

finishing: finishing timekonec pracovní doby

half-time: half-time scoreskóre v poločase

home: home timečas jít domů

hundredth: (for) the hundredth timeposté

intermediate: intermediate timemezičas

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

leisure: leisure timevolný čas

limitation: time limitationčasové omezení

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

low: all-time lowrekordní minimum vůbec kdy zaznamenané

management: time managementorganizování času

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

most: most of the timeskoro pořád, většinou

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

multiple: multiple timesvícekrát, několikrát nejen jednou

next: next timepříště

one-time: one-time thingjednorázovka

other: some other time(někdy) jindy

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

pass: pass the timekrátit si čas

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

post: AmE post timečas startu dostihu

present: up to the present timeaž dosud

press: be pressed for timebýt v časové tísni

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

ravages: ravages of timezub času

real-time: výp. real-time strategyrealtimová strategie

response: response timedoba odezvy/reakce, reakční doba

reverberation: reverberation timedoba dozvuku

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

several: several timesněkolikrát

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

split: split timemezičas

starting: starting timedoba rozběhu

stoppage: stoppage timenastavený čas za ošetřování ap.

ten: ten timesdesetkrát

test: time-testedprověřený časem, osvědčený

third: (for) the third timepotřetí

this: this timetentokrát

time out: medical time outpřestávka na ošetření v tenise ap.

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

travel: time travelcestování v čase