Hlavní obsah

bomb [bɒm]

Podstatné jméno

  1. bomba, pumaplant a bombumístit bombubomb attackpumový útoktime bombčasovaná bombacar bombbomba umístěná v automobiluletter bombdopisní/dopisová bombabomb squadpyrotechnici policejní ap.bomb threatpohrůžka bombouvoj. bomb baypumovnice
  2. the bomb nukleární bomba
  3. bomb (vessel) plynová bomba, tlaková láhev, láhev na stlačený plyn

Vyskytuje se v

atentát: bomb attackbombový atentát

atomový: atomová bombaatom(ic) bomb

bombový: bomb attackbombový útok

kryt: air-raid/bomb shelterprotiletecký kryt

pumový: bomb attackpumový útok/atentát

pyrotechnik: bomb squad/experts, explosive ordnance disposal unit/team, zkr. EOD teampyrotechnici oddíl ap.

tříštivý: fragmentation bombtříštivá puma

vodíkový: vodíková bombahydrogen bomb

zápalný: Molotov cocktail, BrE též petrol bombzápalná láhev

puma: drop a bomb on sthsvrhnout pumu na co

útok: armed/suicide/terrorist/bomb attackozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útok

attack: bomb attackbombový útok

bay: bomb baypumovnice

bomb: bomb attackpumový útok

bomb disposal: bomb disposal squadpyrotechnici, pyrotechnická skupina zneškodňující bomby

bombing: car bombingautomobilový bombový útok

device: výbušné zařízení, bomba časovaná, teroristická ap.explosive device

disposal: bomb disposalzneškodnění bomb

fake: fake bombatrapa bomby

flying: voj. flying bombletounová střela

fragmentation: voj. fragmentation bombtříštivá puma

gas: plyn v bombách/lahvích k vaření, topení ap.bottle gas

mail: mail bombpoštou zaslaná bomba v balíku či dopise

mission: bombing missionbombardovací mise

neutron: neutron bombneutronová bomba

outrage: bomb outragebombové útoky

parcel: BrE parcel bombbalíčková bomba zaslaná poštou

prime: prime a bombaktivovat bombu připravit k odpálení

propane: propanová lahev/bombapropane (gas) cylinder

roadside: roadside bombbomba (nastražená) u silnice

saturation: voj. saturation bombingkobercové bombardování

scare: bomb scaremožný výskyt bomby skryté ap.

sex: sex bombsexbomba

shelter: bomb/air-raid shelterprotiletecký kryt

squad: bomb squadpyrotechnici

tear: tear bombbomba se slzným plynem

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

bomba: atomová bombaatomic bomb, A-bomb