Hlavní obsah

withstand [wɪðˈstænd]

Vyskytuje se v

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.