Hlavní obsah

withstand [wɪðˈstænd]

Vyskytuje se v

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

withstand: withstand the competitionobstát v konkurenci