Hlavní obsah

competitive [kəmˈpetɪtɪv]

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

konkurenční: competition, competing, competitive strugglekonkurenční boj

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competitionekon. veřejná soutěž

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení

competitive: sport. competitive sportsoutěžní sport