Hlavní obsah

competitive [kəmˈpetɪtɪv]

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination