Hlavní obsah

competitively [kəmˈpetɪtɪvlɪ]

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tenderingekon. veřejná soutěž

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení

competitive: sport. competitive sportsoutěžní sport