Hlavní obsah

competitively [kəmˈpetɪtɪvlɪ]

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

competitive: sport. competitive sportsoutěžní sport

competitive: ekon. competitive abilitykonkurenceschopnost

competitive: competitive examinationvýběrové řízení dle odborných testů

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination