Hlavní obsah

competing [kəmˈpiːtɪŋ]

Vyskytuje se v

konkurenční: competition, competing, competitive strugglekonkurenční boj

soutěžit: They compete with each other.Soutěží mezi sebou.

soutěžní: competing filmssoutěžní filmy