Hlavní obsah

competitive [kəmˈpetɪtɪv]

Vyskytuje se v

ability: ekon. competitive abilitykonkurenční schopnost, konkurenceschopnost

advantage: ekon. competitive advantagekonkurenční výhoda

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

competitive: sport. competitive sportsoutěžní sport