Hlavní obsah

found [faʊnd]

Související hesla

pt&pp of find

Vyskytuje se v

find: be foundnacházet se, vyskytovat se, nalézat se co kde živočich ap.

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

foot: find one's feet in sthzorientovat se v čem, rozkoukat se, rozkoukávat se v nové situaci

voice: find one's voicebýt (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

guilty: find sb guilty of sthshledat koho vinným z čeho

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

object: object foundnalezená věc

offending: find sth offendingpohoršovat se nad čím

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

quest: quest to find sthsnaha o nalezení čeho

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

it: It was I who found him.To já jsem ho našel., Byl jsem to já, kdo ho našel.

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

relaxing: She finds cooking relaxing.U vaření si prý odpočine.

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatky

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise