Hlavní obsah

spit [spɪt]

Vyskytuje se v

image: be the (spitting) image of sbbýt velice podobný/jako by z oka vypadl komu

gob: gob (of spit)chrchel, flus(anec)

kapat: Jenom kape. slabě pršíIt's only BrE spitting/AmE sprinkling.

vyklopit: No, tak to vyklop.Come on, spit it out.

vymáčknout se: Tak se vymáčkni!Spit it out!

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

oko: být jako by z oka vypadl komube the spitting image of sb

vypadnout: Jako by otci z oka vypadl.He is the spitting image of his father.