Hlavní obsah

impressed [ɪmˈprest]

Přídavné jméno

  • by/with sth zaujat(ý), ohromený čím pod silným dojmemShe was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.

Vyskytuje se v

impressed: She was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

vrýt se: be imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mindvrýt se komu do paměti

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.

utkvět: stick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memoryutkvět v paměti komu

valný: It didn't impress me (much).Neudělalo to na mě valný dojem.

zapůsobit: Were you impressed by it?Zapůsobilo to na tebe?