Hlavní obsah

impressed [ɪmˈprest]

Přídavné jméno

  • by/with sth zaujat(ý), ohromený čím pod silným dojmemShe was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.

Vyskytuje se v

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

nadchnout: Opravdu je to nadchlo.They were really enthused/impressed by it.

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.It didn't impress me (much).

zapůsobit: Zapůsobilo to na tebe?Were you impressed by it?