Hlavní obsah

zapůsobit

Vyskytuje se v

heartstrings: (za)působit na čí city hl. rozlítostnittug at sb's heartstrings

magic: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

work: (za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčemwork one's magic on sb/sth

impressed: Zapůsobilo to na ni.She was impressed by it.

more: Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...What impressed me more was that ...

unimpressed: Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.He was totally unimpressed by their performance.

zapůsobit: Zapůsobilo to na tebe?Were you impressed by it?, Did it impress you?