Hlavní obsah

impress

Vyskytuje se v

impressed: She was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...