Hlavní obsah

úvaha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zamyšlení) consideration, reflection(s)(zvážení) deliberation(uvažování) contemplationvzít co v úvahutake sth into consideration/accountnebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, (ignorovat) disregard sthTo nepřichází v úvahu.That is out of the question.
  2. (slohový útvar) o čem reflection essay on sth

Vyskytuje se v

brát: take sth into consideration, consider sth, factor in(to) sthbrát co v úvahu

v, ve: take into considerationbrát v úvahu

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

úvaha: take sth into consideration/accountvzít co v úvahu