Hlavní obsah

rozpustit

Dokonavé sloveso

  1. (v kapalině ap.) co v čem dissolve sth in sth
  2. (rozehřát) co melt (down)(rozmrazit) unfreeze sth
  3. (úředně ukončit) co dissolve(skupinu lidí) disband sthrozpustit parlamentdissolve (the) Parliament
  4. (schůzi ap.) co dismiss(ukončit) end sth