Hlavní obsah

rozpustit

Dokonavé sloveso

  1. (v kapalině ap.) co v čem dissolve sth in sth
  2. (rozehřát) co melt (down)(rozmrazit) unfreeze sth
  3. (úředně ukončit) co dissolve(skupinu lidí) disband sthrozpustit parlamentdissolve (the) Parliament
  4. (schůzi ap.) co dismiss(ukončit) end sth

Vyskytuje se v

rozpustit: rozpustit parlamentdissolve (the) Parliament