Hlavní obsah

ven

Příslovce

  1. (směrem pryč) z čeho out of sth(z místnosti) outside(směrem) outwardsVen! vypadniGet out (of here)!Pusť mě ven!Let me out!
  2. hovor.(do zahraničí) abroad

Vyskytuje se v

auto: dodávkové autovan

obytný: obytný vůzhl. BrE camper (van), AmE recreational vehicle, zkr. RV

přesadit: plant outpřesadit ven sazenice

pustit: let/allow sb in/outpustit koho dovnitř/ven

vůz: zavazadlový vůzBrE (luggage) van, AmE baggage car

vylákat: lure sb outvylákat koho ven

zavazadlový: zavazadlový vůz vlakuBrE luggage van, AmE baggage car, fourgon

doprovodit: see sb out/to the doordoprovodit koho ven/ke dveřím

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

jej: Don't let him out.Nepouštěj jej ven.

vyvést: We guided him out.Vyvedli jsme ho ven.

ucho: in one ear and out the otherjedním uchem tam a druhým ven

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

delivery: dodávka, dodávkový vůzdelivery van

luggage: zavazadlový vůzžel. luggage van

pile: pile out of sthvyhrnout se (ven), vyvalit se odkud

prison: zelený anton, vůz pro přepravu vězňůprison van

removal: stěhovací vůzremoval van

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

security: obrněný vůz pro přepravu peněz ap.security van

utility: dodávka auto, dodávkový vůzutility van

wave: wave sb outmáváním poslat ven koho

forth: come forthvyjít (ven)

seat: Tento mikrobus je pro osm osob.This van seats eight.

ven: Get out (of here)!Ven! vypadni