Hlavní obsah

dovnitř

Vyskytuje se v

pustit: pustit koho dovnitř/venlet/allow sb in/out

vběhnout: vběhnout dovnitřrun in(side)

vecpat se: vecpat se dovnitřsqueeze in, squash in

vpustit: vpustit koho dovnitřlet sb in(side), allow sb in

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Don't let him in.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

moct: Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

peek: nakouknout (dovnitř)peek in/inside

let in: Pustíš mě dovnitř?Will you let me in?

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Let me in!