Hlavní obsah

dovnitř

Vyskytuje se v

pustit: pustit koho dovnitř/venlet/allow sb in/out

vběhnout: vběhnout dovnitřrun in(side)

vecpat se: vecpat se dovnitřsqueeze in, squash in

vpustit: vpustit koho dovnitřlet sb in(side), allow sb in

ho: Nepouštěj ho dovnitř.Don't let him in.

jeho: Jeho dovnitř nepouštěj.Don't let him in.

moct: Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.

pustit: Nepustili mě dovnitř.They didn't let me in.

uvést: Uvedl je dovnitř.He showed them in.

burst: burst invpadnout/vrazit dovnitř do místnosti ap.

peek: peek in/insidenakouknout (dovnitř)

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?